DĚTSKÁ OBEZITOLOGICKÁ PORADNA

"S dětmi proti obezitě "- MUDr. Zlatko Marinov

Léčebný program dětské nadváhy a nezávažné obezity

Cílem léčebného programu "S dětmi proti obezitě" není pouhá redukce hmotnosti dětí, ale především nastavení zdravého životního stylu celé rodiny. Odborným partnerem léčebného programu je praktický lékař pro děti a dorost, který provádí vstupní a výstupní vyšetření. Dětský lékař úzce spolupracuje s dětskou sestrou, která se věnuje klientům , vysvětluje jim zdravotní rizika a zaznamenává průběh léčby.

Nastavení zdravého životního stylu celé rodiny a redukci nadváhy provádí nutriční poradce na sedmi návštěvách, vždy jednou měsíčně. Po 4. návštěvě dětská sestra zkontroluje a zaznamená data a zhodnotí účinnosti spolupráce s nutričním poradcem. Po závěrečné návštěvě vyhodnotí dětský lékař úspěšnost léčebného programu a doporučí další postup.

Cílová skupina: Rodiny s dětmi s nadváhou a obezitou 1. stupně

Stěžejním pilířem léčby dětské obezity je rodinná terapie

Pacienti hradí plně tento program v hodnotě:

3500,-Kč/vyšetření lékařem + 7 návštěv u nutričního poradce

Motto: Nepodceňujme zdánlivě jednoduché změny, které dokážou zastavit nástup dětské obezity.

Lépe je dnes řešit komfortně 2 kg nadváhy, než za dva roky nereálně 20 kg obezity.
 

Garanti projektu:

Dětské obezitologické centrum, Pediatrická klinika, FNMotol a 2. LF UK Praha (DOC)
MUDr. Zlatko Marinov

Nutriacademy, s.r.o. - Akademie výživy a sportu®
Ing. Radka Burdychová, Ph.D.

Medical access Solutions s.r.o.

více informací zde: www.butterflycare.sdetmiprotiobezite.cz