Rekvalifikační kurzy

Individuální kurz "Poradce pro výživu" - distanční studium

NutriAcademy s.r.o.    A k a d e m i e  v ý ž i v y  a  s p o r t u

Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu

 
(garant programu - Ing. Radka Burdychová, Ph.D)
 
 

Dvoudenní kurz - Nordic walking, Kroměříž

"Pohybové aktivity vhodné pro odkyselení s důrazem na chůzi s holemi"

(garant pro