Poradce pro výživu

NutriAcademy s.r.o.    A k a d e m i e  v ý ž i v y  a  s p o r t u

Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu - Individuální forma výuky

Termín kurzu na: www.nutriacademy.cz


Informace o kurzu

Přestup mezi jednotlivými kurzy není možný, studovat musíte vždy v termínech, na které jste přihlášeni.
Nutná je 80% docházka, jinak není možné vydat Osvědčení o rekvalifikaci.
Pokud jste přihlášeni na jeden termín kurzu a chcete přestoupit na jiný termín, přestup je zpoplatněn částkou 3000,- Kč.


Informace o pořadateli kurzu

Kurz bude probíhat dle akreditace MŠMT ČR č.j. 4 460/11-24/210 ze dne 4.4. 2011, jejíž držitelem je NutriAcademy, s.r.o.
Kurzy jsou pořádány pod národní registrovanou ochranou známkou NutriAcademy - Akademie výživy a sportu®

(ÚPV - Číslo spisu 463148/číslo zápisu 304621, přihlašovatele/vlastníka Ing. Radka Burdychová, Ph.D., Zábrodí 44, 54941 Červený Kostelec, CZ)


Cena kurzu

12 900,- Kč

(uvedená cena nezahrnuje stravu a ubytování)
sledujte akce / slevy na kurzovném / sekci aktuality


Záloha

Ihned po odeslání Vaší přihlášky je nutné uhradit zálohu ve výši 7.000,-Kč, nebo plnou výši kurzovného.


Místo konání

Adresa:  Brno, Praha

Odborný garant

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
NutriAcademy, s.r.o.

E-mail:
radka.burdychova@nutriacademy.cz            Tel.: (+420) 775 785 219
Web:
www.nutriacademy.cz